THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Tháng Sáu 7th, 2023|0 Comments

𝗧𝗨𝗬𝗘̂̉𝗡 𝗗𝗨̣𝗡𝗚 𝗡𝗛𝐀̂𝗡 𝗦𝗨̛̣ 𝗜. 𝗩𝗜̣ 𝗧𝗥𝗜́ 𝗧𝗨𝗬𝗘̂̉𝗡 𝗗𝗨̣𝗡𝗚 𝟭. 𝗡𝗛𝐀̂𝗡 𝗩𝗜𝗘̂𝗡 𝗞𝗜𝗡𝗛 𝗗𝗢𝗔𝗡𝗛 𝗧𝗛𝗜̣ 𝗧𝗥𝗨̛𝗢̛̀𝗡𝗚: (Số lượng: 2) 𝟭.𝟭 𝙈𝒐̂ 𝙩𝒂̉ 𝙘𝒐̂𝙣𝙜 𝙫𝙞𝒆̣̂𝙘: - Khảo sát thị trường, khai thác, tìm kiếm khách hàng [...]

LIÊN HỆ

Hãy liên hệ với Nội Thất FUCOM để nhận được tư vấn và báo giá cạnh tranh hấp dẫn !!