THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

By |2023-06-07T11:07:12+07:00Tháng Sáu 7th, 2023|Tin Tức|

𝗧𝗨𝗬𝗘̂̉𝗡 𝗗𝗨̣𝗡𝗚 𝗡𝗛𝐀̂𝗡 𝗦𝗨̛̣ 𝗜. 𝗩𝗜̣ 𝗧𝗥𝗜́ 𝗧𝗨𝗬𝗘̂̉𝗡 𝗗𝗨̣𝗡𝗚 𝟭. 𝗡𝗛𝐀̂𝗡 𝗩𝗜𝗘̂𝗡 𝗞𝗜𝗡𝗛 𝗗𝗢𝗔𝗡𝗛 𝗧𝗛𝗜̣ 𝗧𝗥𝗨̛𝗢̛̀𝗡𝗚: (Số lượng: 2) 𝟭.𝟭 [...]